Siri Seminar Kajian Ingatan 2020

SSKI 2020 ini akan diadakan dalam bentuk seminar berkala. Seminar berkala selama dua jam ini akan diadakan secara dwibulanan sepanjang tahun 2020. Setiap pembentangan boleh diadakan dalam Bahasa Melayu mahupun Bahasa Inggeris. Sekiranya ada yang berminat, para pembentang boleh hubungi penganjur dan menghantar abstrak pembentangan.

Upacara untuk Peringatan

Meskipun begitu, ritual bukanlah semata-mata mengenai suatu fahaman. Bukan sekadar ideologi. Ritual, lebih dari itu, kalau menurut Alexander lagi, adalah cerminan kuasa yang terdapat pada objek simboliknya. Di sini, objek simboliknya merangka corak berfikir dan berperasaan mengenai masa lalu yang dimiliki bersama (shared past).